GEKODESK
& PARTNERS

The Best Way To Predict Your Future… is to Create it!

Κάνε τα χρήματα σου να δουλεύουν για ΕΣΕΝΑ και όχι εσύ για αυτά

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

Η Ποιότητα συναντά την Εμπιστοσύνη

Εξωτερικός Συνεργάτης της HELLENIC ASSET MANAGEMENT

Years Experience
0 +

Σχετικά με την GekoDesk & Partners

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

Στόχος είναι να βρεις την απόδοση που επιθυμείς , τα επενδυτικά προϊόντα που αντέχεις και τη δημιουργία της στρατηγικής σου.

Βλέπω – Ακούω – Πράττω

Να αποκτήσουν οι υποψήφιοι επενδυτές μία επενδυτική παιδεία-κουλτούρα.

Ο πελάτης το κέντρο των επιλογών μας. Σκοπός μας είναι να είμαστε δίπλα σου και όχι απέναντι σου. Να εκμεταλλευόμαστε την διακύμανση των αγορών και του ρίσκου ΜΟΝΟ όταν πρέπει.

συνεντευξη
Play Video

- DISCOVER GEKODESK-

Ο Ιδρυτής της εταιρείας μας, κ. Γιώργος Κωτσιάκης έδωσε την πρώτη πανελλήνια συνέντευξη ενός πιστοποιημένου επενδυτικού συμβούλου στο Youtube κανάλι του κ. Χρήστου Τσοκάντα. Δες την συνέντευξη πατώντας το Play Button

ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΑΣ

Σε συνεργασία με την HELLENIC ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΟΕΕ, προσφέρουμε ένα πλήθος επενδυτικών υπηρεσιών και προϊόντων, πρόσβαση στις αγορές καθόλη την διάρκεια λειτουργίας τους και πρόσβαση σε όλα τα επενδυτικά εργαλεία με διαφορετικούς θεματοφύλακες και με πλήρη ανεξαρτησία.

Ομόλογα Εσωτερικού - Εξωτερικού

Ένα ομόλογο είναι ένα χρεόγραφο, για το οποίο ο εκδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλει…

Exchange Traded FUND's (ETF's)

Τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs), είναι κεφάλαια που αποτελούν αντικείμενα…

Μετοχές Εσωτερικού - Εξωτερικού

Μετοχή είναι ένα από τα ίσα μερίδια, στα οποία διαιρείται το κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρείας…

Crypto- Κρυπτονομίσματα σε Ucits

Το Κρυπτονόμισμα είναι μία peer-to-peer αποκεντρωμένη ηλεκτρονική μορφή χρήματος η οποία βασίζεται πάνω…

Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού - Εξωτερικού

Αμοιβαίο κεφάλαιο, είναι ένας χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής, που επιτρέπει σε μια ομάδα επενδυτών να τοποθετήσουν τα χρήματα τους…

Παράγωγα σε Δείκτες, Εμπορεύματα, Forex, Bonds

Παράγωγο προϊόν στα χρηματοοικονομικά ονομάζεται ένα συμβόλαιο, η αξία του οποίου εξαρτάται από την αξία κάποιου άλλου…

Options - Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες, Μετοχές

Τα options ή δικαιώματα προαίρεσης στα Ελληνικά, είναι μοναδικά χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για…

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ

Economic Calendar

Real Time Economic Calendar provided by Investing.com.

Cryptocurrency

Powered by Investing.com

FAQs

Συχνές Ερωτήσεις

Πρόσβαση στις αγορές καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας τους και πλήρη παρακολούθηση των αγορών της Αμερικής

Εμείς ασχολούμαστε με το τι να κάνετε τα χρήματα σας. Εσείς επιλέγετε ποια από τις συνεργαζόμενες εταιρείες θα είναι ο θεματοφύλακας των χρημάτων σας.

Όχι, εμείς συζητάμε μαζί σας ποια θα ήταν η επιθυμητή σας απόδοση και αναλόγως επιλέγουμε μαζί σας τα κατάλληλα επενδυτικά εργαλεία και την στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσετε.

Αυτό δεν χρειάζεται γιατί σας ενημερώνουμε εμείς για οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά το χαρτοφυλάκιο σας, λόγω φύσης της ενασχόλησης μας καθόλη την διάρκεια λειτουργίας των αγορών, και μέσω του πλήθους των συνεργασιών με άλλες εταιρείες, η πληροφόρηση μας πολυεπίπεδη, ανεξάρτητη και συνεχής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στείλτε μας μήνυμα

  Ομόλογα Εσωτερικού - Εξωτερικού

  Ένα ομόλογο είναι ένα χρεόγραφο, για το οποίο ο εκδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλει, στη λήξη της σύμβασης, την ονομαστική αξία αυτού και στην περίπτωση των ομολόγων με κουπόνι, σε τακτά προκαθορισμένα διαστήματα ποσό χρημάτων (το κουπόνι).

  Ένα ομόλογο είναι απλώς ένα δάνειο, το οποίο αντλείται από τον εκδότη του δανείου όχι μέσω της τραπεζικής διαμεσολάβησης, αλλά μέσω των κεφαλαιαγορών. Ο εκδότης είναι ο οφειλέτης (κράτος ή εταιρεία) ο κάτοχος ομολόγων ο δανειστής και το κουπόνι (αν υπάρχει) είναι ο τόκος.

  Τα ομόλογα επιτρέπουν στον εκδότη να χρηματοδοτήσει μακροπρόθεσμες επενδύσεις με εξωτερικά κεφάλαια. Μπορεί κανείς λοιπόν να διακρίνει, ότι τα στοιχεία που προσδίδουν σε ένα ομόλογο την ταυτότητά του είναι πρώτον ο εκδότης, δεύτερον το κουπόνι (αν υπάρχει), με βάση το οποίο θα γίνονται οι τακτικές πληρωμές και τρίτον η χρονική διάρκεια της σύμβασης.

  Χρεόγραφα με ωριμότητα μικρότερη του ενός έτους, είναι είτε γραμμάτια ή συναλλαγματικές και θεωρούνται εργαλεία της αγοράς χρήματος. Τα ομόλογα και οι μετοχές είναι και τα δύο χρεόγραφα, αλλά η διαφορά είναι ότι οι κάτοχοι μετοχών είναι ιδιοκτήτες ενός μέρους (τμήματος) της εκδότριας εταιρείας (έχουν εταιρικό μερίδιο), ενώ οι κάτοχοι ομολόγων είναι στην ουσία δανειστές του εκδότη.

  Exchange Traded FUND's (ETF's)

  Τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs), είναι κεφάλαια που αποτελούν αντικείμενα διαπραγμάτευσης ημερησίως στα χρηματιστήρια, όπως οι μετοχές μιας εταιρείας. Τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs), είναι παθητικά επενδυτικά κεφάλαια που παρακολουθούν ένα δείκτη ή ένα προϊόν αναφοράς, με σκοπό την αναπαραγωγή της απόδοσης του δείκτη ή του προϊόντος αναφοράς.

  Κάποια διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs), είναι σχεδιασμένα ώστε να παρακολουθούν συγκεκριμένες μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα, κλάδους, δείκτες, ισοτιμίες νομισμάτων. Τα περισσότερα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs), επιδιώκουν την αναπαραγωγή του δείκτη ή του προϊόντος αναφοράς 1:1, ενώ άλλα επιδιώκουν την αναπαραγωγή της αντίστροφης απόδοσης του δείκτη.

  Επιπλέον, υπάρχουν διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs), τα οποία παρακολουθούν τον δείκτη ή το προϊόν αναφοράς από τη σκοπιά μοχλευμένων θέσεων αγοράς και πώλησης, π.χ. 2:1 ή 3:1.

  Μετοχές Εσωτερικού - Εξωτερικού​

  Μετοχή είναι ένα από τα ίσα μερίδια, στα οποία διαιρείται το κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρείας.

  Η μετοχή, ως αξιόγραφο, ενσωματώνει τα δικαιώματα του μετόχου που πηγάζουν από τη συμμετοχή του στην ανώνυμη εταιρεία. Τα δικαιώματα αυτά, είναι ανάλογα του αριθμού μετοχών που κατέχει ο μέτοχος.

  Οι μετοχές μπορεί να διακρίνονται σε κοινές, προνομιούχες και επικαρπίας, ονομαστικές και ανώνυμες, μετά ψήφου ή χωρίς ψήφο, σε διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήριο ή σε μη διαπραγματεύσιμες. Η κοινή μετοχή, είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος μετοχής και περιλαμβάνει όλα τα βασικά δικαιώματα ενός μετόχου, όπως δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, στην έκδοση νέων μετοχών, στο προϊόν της εκκαθάρισης, καθώς και δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας και συμμετοχής στη διαχείρισή της.

  Η προνομιούχος μετοχή προσφέρει απλά ένα προβάδισμα έναντι των κατόχων κοινών μετοχών, στη λήψη μερίσματος και στη λήψη του προϊόντος της εκκαθάρισης, σε περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης, αλλά συνήθως στερείται του δικαιώματος ψήφου και συμμετοχής στη διαχείριση της επιχείρησης.

  Crypto- Κρυπτονομίσματα σε Ucits

  Το Κρυπτονόμισμα είναι μία peer-to-peer αποκεντρωμένη ηλεκτρονική μορφή χρήματος η οποία βασίζεται πάνω στις αρχές της κρυπτογραφίας για την διασφάλιση του δικτύου και την επαλήθευση των συναλλαγών. Τα περισσότερα κρυπτονομίσματα κάνουν χρήση μιας κατανεμημένης βάσης δεδομένων ως τον πυλώνα του συστήματος τους, το επονομαζόμενο Blockchain. Το bitcoin που παρουσιάστηκε το 2009, έγινε το πρώτο επιτυχημένο αποκεντρωμένο κρυπτονόμισμα. Λόγω της ανοικτής φύσης του λογισμικού του, επετράπη σε πολλούς προγραμματιστές να πειραματιστούν με τον κώδικά του και να τον τροποποιήσουν (forking). Έκτοτε δημιουργήθηκε μια πληθώρα νέων κρυπτονομισμάτων στα οποία έχουν γίνει προσπάθειες για να βελτιωθούν ή και να προστεθούν λειτουργίες όπως ταχύτερες συναλλαγές, μεγαλύτερη ανωνυμία κ.ά.

  Το κυριότερο χαρακτηριστικό του κρυπτονομίσματος είναι ο αποκεντρωτικός χαρακτήρας του και μέσω αυτού η ανθεκτικότητά του σε κάθε μορφής προσπάθεια για έλεγχο και παρέμβαση.

  Το ανώτατο όριο της αγοράς κρυπτογράφησης εκτιμάται ότι θα φτάσει τα $ 1-2 τρισεκατομμύρια το 2018.

  Από την κυκλοφορία του bitcoin 2009 και μετέπειτα, έχουν δημιουργηθεί πάνω από 6.000 κρυπτονομίσματα και μάλιστα ορισμένα εξ αυτών βασίζονται στο ίδιο σύστημα που χρησιμοποιεί και το Bitcoin.

  Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού - Εξωτερικού

  Αμοιβαίο κεφάλαιο, είναι ένας χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής, που επιτρέπει σε μια ομάδα επενδυτών να τοποθετήσουν τα χρήματά τους, σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο επενδυτικό σκοπό. Σύμφωνα με τον νόμο 4099/2012, το αμοιβαίο κεφάλαιο ορίζεται ως

  ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες και μετρητά, της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερα πρόσωπα.

  Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, είναι ότι στερείται νομικής προσωπικότητας και ότι το κεφάλαιό του είναι μεταβλητό (open-end fund). Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει έναν διαχειριστή κεφαλαίων, που είναι υπεύθυνος για την επένδυση των χρημάτων σε συγκεκριμένα χρεόγραφα (συνήθως μετοχές ή ομόλογα). Επενδύοντας σε ένα Α/Κ, ουσιαστικά ο επενδυτής αγοράζει τα μερίδια του Α/Κ και γίνεται μεριδιούχος. Έτσι, με την τοποθέτηση των χρημάτων του σε Α/Κ, κάθε επενδυτής εκχωρεί το δικαίωμα στην ομάδα διαχείρισης του Α/Κ να επενδύσει εκ μέρους του κατά το δοκούν και εφόσον ικανοποιούνται οι όροι επίτευξης της μέγιστης δυνατής απόδοσης για τον κίνδυνο που διατρέχει η επένδυση.

  Η επιλογή του Α/Κ, στην οποία παίζει σημαντικό ρόλο η επίτευξη αποδόσεων στο παρελθόν, γίνεται με βάση το είδος των επενδύσεων στις οποίες τοποθετούνται τα χρήματα. Βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες επενδύσεις, με κίνδυνο ή χωρίς, σταθερού εισοδήματος ή υπεραξίας, επιτοκιακού χαρακτήρα ή μετοχικές, ελληνικές ή διεθνείς είναι τα κύρια είδη των επενδύσεων που επιλέγουν τα Α/Κ. Το είδος των επενδύσεων που επιλέγεται από τα Α/Κ είναι γνωστό εκ των προτέρων και διατηρείται χωρίς ουσιαστική μεταβολή και συνήθως

  χωρίς μετατροπή σε άλλη κατηγορία, ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στους αρχικούς στόχους των επενδυτών.

  Παράγωγα σε Δείκτες, Εμπορεύματα, Forex, Bonds

  Παράγωγο προϊόν στα χρηματοοικονομικά ονομάζεται ένα συμβόλαιο, η αξία του οποίου εξαρτάται από την αξία κάποιου άλλου βασικότερου προϊόντος (υποκείμενο προϊόν, αγγλ. Underlying asset). Ουσιαστικά, δηλαδή, πρόκειται για ένα αξιόγραφο, η τιμή του οποίου καθορίζεται με άμεσο τρόπο από την τιμή του υποκείμενου τίτλου.

  Σε κάθε τέτοιο συμβόλαιο υπάρχουν δύο αντισυμβαλλόμενοι. Ο ένας έχει τη θέση του αγοραστή (long posi‚on), ενώ ο άλλος τη θέση του πωλητή (short posi‚on). Το μέρος που έχει θέση long, αναμένει άνοδο της τιμής του υποκείμενου, ενώ αντίθετα το μέρος που έχει θέση short, αναμένει πτώση στη τιμή του.

  Τα υποκείμενα προϊόντα από τα οποία προέρχεται ένα παράγωγο, μπορεί να είναι είτε προϊόντα που τίθενται υπό διαπραγμάτευση σε μια οργανωμένη δευτερογενή αγορά, όπως ένα χρηματιστήριο, είτε προϊόντα που δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές. Σε γενικές γραμμές, τα υποκείμενα προϊόντα μπορεί να είναι σχεδόν οτιδήποτε από εμπορεύσιμες μετοχές , ομόλογα, ισοτιμίες , δείκτες, μέχρι εμπορεύματα ενέργειας (πετρέλαιο , φ. αέριο ) , αγροτικά προϊόντα ( πχ. σιτάρι, καφές ) και πολύτιμα μέταλλα ( πχ. χρυσός, ασήμι ).

  Options - Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες, Μετοχές

  Τα options ή δικαιώματα προαίρεσης στα Ελληνικά, είναι μοναδικά χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κερδοσκοπία, hedging (προστασία έναντι κινδύνου) ή arbitrage (κερδοσκοπία χωρίς κίνδυνο).

  Είναι από τα λίγα χρηματοοικονομικά προϊόντα που δίνουν την δυνατότητα κερδών ακόμα κι αν η τιμή του υποκείμενου τίτλου π.χ. μετοχή, ισοτιμία, εμπόρευμα, δείκτης, κλάδος, παραμένει αμετάβλητη.

  Το βασικότερo του πλεονέκτημα, είναι ότι ο αγοραστής ενός δικαιώματος, έχει προκαθορίσει με το άνοιγμα της θέσης του την max ζημιά του.

  The Best Way To Predict Your Future… is to Create it!

  © 2022 GekoDesk & Partners Global Investment Services